Skrējiena  “ Apkārt Cēsīm”
NOLIKUMS
  

Mērķis: Popularizēt skriešanu kā lietderīgu laika pavadīšanu bērnu,jauniešu un pieaugušo vidū.

1. Noteikt ātrākos skrējējus 5 km un 10 km distancēs dažādās vecuma grupās;

2. Noteikt labākās komandas 5 km jauniešu un open (bez apbalvošanas), kā arī 10 km distancēs;

3. Piedāvāt iespēju  jaunākās paaudzes skrējējiem izskrieties bērnu distancē;

4. Veicināt veselīgu dzīves veidu, popularizēt Cēsu novadu kā sporta un aktīva dzīvesveida centru.

Vieta un laiks – Cēsu pilsētas ielas. Skrējiena starts Palasta ielā pie Pils parka, finišs – Pils parkā pie estrādes.  Sacensību sākums:  2023. gada 29. aprīlī, plkst. 11.00 – bērnu skrējiens, 11:30 - 5 km, 12:15 – 10 km. 

Sacensību vadība – Sacensības organizē un vada Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar sporta klubu „Ašais" . Galvenais tiesnesis – Austris Āboliņš. klubs@sk-ašais.lv, mob.t. - 26 180 160

Dalībnieki – Skrējēji no Latvijas un citām valstīm sekojošās vecuma grupās:

S,V 10 - bērnu skrējiens parkā izveidotā distancē (aptuveni 500m)

2014. gadā dzimušie un jaunāki

5km

U12

2012. – 2013. gadā dzimušie

U14

2010. – 2011. gadā dzimušie

U16

2008. – 2009. gadā dzimušie

U18

2006. – 2007. gadā dzimušie

 Open  Tautas grupa - bez apbalvošanas

10 km

S, V elite

2007. gadā (U18) dzimušie un vecāki

S, V40

1974. – 1983. gadā dzimušie

S, V50

1964. – 1973. gadā dzimušie

S, V60

1963. gadā dzimušie un vecāki


*5km distanci drīkst veikt 2014. gadā dzimušie bērni, startējot OPEN grupā!

Sacensību noteikumi –   Sacensību dalībnieki skrien par iezīmētu (marķētu) trasi. Par distances īsināšanu (izskriešanu ārpus trases marķējuma, citu ceļu izmantošana), dalībniekam tiek piešķirta diskvalifikācija (DQ)! Ja dalībnieks nokavē sava skrējiena startu, laiks tiek ņemts kopš starta signāla došanas ! Dalībnieka numuram jābūt piestiprinātam pie sporta (sacensību) krekliņa priekšpusē ar četrām saspraudēm! Nedrīkst nolocīt numuru malas! Skrējieniem noteikts šāds laika limits: 5km 40 minūtes, 10km 1 stunda 30 minūtes. Organizatori apņemas nodrošināt laika elektronisku fiksēšanu, sacensību vadību, piemiņas medaļas izsniegšanu (ja šāds pakalpojums pasūtīts) un drošību trasē šajos laika limitos.

Dalībnieku numuri: Piestiprināms atbilstoši vieglatlētikas noteikumiem - pie sporta krekliņa pie krūtīm ar četrām saspraudēm četros stūros! Neievērojot šos noteikumus, sacensību organizatori negarantē rezultāta fiksēšanu!

Sacensību trases – 10km trase ir sertificēta un skrējiens iekļauts World Athletics kalendārā. Sertifikāts apskatāms - šeit!

Vērtēšana - Katrā vecuma grupā un dzimumā uzvar dalībnieks, kurš uzrāda ātrāko distances veikšanas laiku noteiktajā distancē! Pārējie dalībnieki ieņem vietas, atbilstoši uzrādītajam rezultātam secībā no ātrākā uz lēnāko! 

10 km distancē notiek cīņa komandu vērtējumā par ceļojošo kausu! Komandā 2 vīrieši un 1 sieviete. Uzvar komanda ar mazāko punktu summu. Vienādu punktu gadījumā augstāka vieta komandai, kurai augstākas individuālās vietas.

Uzmanību! Komandu pieteikums nosūtāms atsevišķā formā pie reģistrācijas!

Pieteikumi – Pieteikšanās sacensībām un dalības maksas veikšana notiek elektroniski www.apkartcesim.lv līdz 2023. gada 27. aprīlim, plkst. 12:00! UZMANĪBU! Dalībnieki, kuri vēlas saņemt piemiņas medaļu, reģistrēšanās līdz 22. aprīlim! Bērnu distancē, lai katru nodrošinātu ar piemiņas medaļu, pieteikumi tiek pieņemti līdz 22. aprīlim! Dalībnieku numuru izsniegšana sacensību centrā.

Dalības maksa -  Dalības maksa par dalību sacensībās : Bērnu skrējiens – bez maksas, 5km – 8 eiro vai 10 eiro ar piemiņas medaļu, 10 km – 12 eiro vai 14 eiro ar piemiņas medaļu. Pensionāriem - 8 eiro vai 10 eur ar piemiņas medaļu. Ja dalības maksa netiek samaksāta pēc reģistrācijas, dalībnieks netiek pielaists pie starta sacensībās! Ja dalībnieks nav ieradies un startējis sacensībās, dalības nauda netiek atgriezta.

Apbalvošana – 5 km distancē 1.–3. vietu ieguvējiem katrā vecuma grupā, zēniem un meitenēm: speciāla skrējiena medaļa, atbalstītāju sarūpētas balvas, kā arī sporta kluba “Ašais” atbalstītāju sarūpētas naudas balvas (skatīt zemāk).  

10 km distancē 1.–3. vietu ieguvējiem katrā vecuma grupā, vīriešiem  un sievietēm: speciāla skrējiena medaļa, atbalstītāju sarūpētas balvas, kā arī naudas balvas (skatīt zemāk). Komandu vērtējumā 10km distancē – ceļojošais kauss un kausu kopijas. Komandu veido divi kungi un viena dāma!

Naudas balvu sadalījums:

5 km

10 km

Vecuma grupa

Naudas balva

Izcīnītā vieta

Naudas balva
(Sievietes, vīrieši)

U12/U14/U16/U18

30

1. vieta

250 eiro

U12/U14/U16/U18

20

2. vieta

150 eiro

U12/U14/U16/U18

10

3. vieta

100 eiro

4. vieta

70 eiro

5. vieta

50 eiro

6. vieta

30 eiro


Par augstvērtīgu rezultātu 10km distancē  tiek piešķirta papildu naudas balva 100 eiro! Dāmām uzvarētājas rezultātam jābūt 34:30 un ātrāk, kungiem - 30:30 un ātrāk!

Tiesāšana – Sacensības tiesā nozīmēta tiesnešu brigāde. Tiks izmantota elektroniskā laika uzņemšanas sistēma.

Izmaiņas nolikumā - Skrējiena organizatori ir tiesīgi veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā, informējot www.apkartcesim.lv

Protesta iesniegšanas kārtība – Protesti par rezultātiem iesniedzami rakstiskā veidā, ne vēlāk kā 30 minūtes pēc pēdējā finišējušā dalībnieka.

Atbildība par disciplināriem pārkāpumiem – Dalībnieki, kā arī to pārstāvji, kuri neievēro citu dalībnieku un klātesošo drošību, kā arī citādi traucē sacensību norisi, tiek diskvalificēti un izraidīti no sacensību norises vietas!

Atbildība par veselības stāvokli – Par sportistu veselības stāvokli (gatavību sacensībām) atbild sportista atbildīgā persona (komandējošā organizācija). Sacensību individuālie dalībnieki (bez atbildīgās personas) paši uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un gatavību sacensībām! Visi dalībnieki un to pārstāvošās personas apņemas ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus saskaņā ar 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 " Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ". Ja epidemioloģiskās situācijas dēļ sacensības nevarēs notikt, tās tiks pārceltas uz vēlāku laiku.

Publicitāte – Piesakoties sacensībām, sacensību dalībnieks, to pavadošās personas (ģimenes locekļi, draugi) piekrīt uzņemto foto un video materiālu izvietošanai skrējiena interneta vietnē un citos sociālajos tīklos, kā arī šo materiālu nodošanai citām publicitātes vajadzībām!

NOLIKUMS PDF FORMĀTĀ

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.