Privātuma politika

Privātuma politika

Privātuma politika izklāsta veidus, kādos šī interneta vietne www.apkartcesim.lv lieto un aizsargā jebkuru informāciju, kuru jūs sniedzat, lietojot mājas lapu. Mēs apņemamies aizsargāt Jūsu privātumu. Kad lūdzam jums norādīt jebkādu informāciju, lai jūs tiktu atpazīts mājas lapā, mēs apliecinām, ka tā tiek izmantota, apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai politikai.

Kādu informāciju mēs iegūstam?

Mēs varētu iegūt tādus personas datus, ko jūs mums brīvprātīgi sniedzat, aizpildot mājas lapā bāzētās anketas un citā tiešā saziņā ar jums, piemēram:

·       identifikācijas dati (vārds, uzvārds),

·       kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese),

·       dzimums un vecums,

·       izvēlētais pakalpojums vai prece,

·       finanšu informācija (rēķinu izrakstīšanai),

·       un cita informācija, kuru jūs vēlaties sniegt.

Kā mēs izmantojam iegūtos personas datus?

Mēs varam izmantot iegūtos personas datus, lai:

·       sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus un informāciju,

·       apstrādātu jūsu pasūtījumus un noformētu nepieciešamos dokumentus,

·       sniegtu jums efektīvu klientu atbalstu,

·       palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības,

·       nosūtītu jums informatīvus ziņojumus, ja esat nepārprotami piekrituši tādus saņemt,

·       statistika vajadzībām,

·       pasākumu atspoguļošanai,

·       ievērotu normatīvo aktu prasības.

Kā mēs varam izmantot attēlus, kas iegūti mūsu organizētos pasākumos?

Visi mūsu organizētie pasākumi ir publiski, tādēļ jums jāapzinās, ka tos var raidīt televīzijā, filmēt, ierakstīt citos veidos un fotografēt, un visas šīs darbības var fiksēt jūsu dalību jebkurā mūsu organizētā pasākumā. Piedaloties pasākumā, jūs piekrītat nodot mums neierobežotas tiesības izmantot šādas fotogrāfijas un ierakstus jebkuriem saprātīgiem mērķiem, t.sk., bet ne tikai publicēšanai, izvietošanai, pārdošanai un izplatīšanai filmās, televīzijā, drukātajos medijos, internetā, publicitātes materiālos vai jebkādos citos jaunos medijos (arī nākotnē).

Cik ilgi mēs glabāsim personas datus?

Mēs glabāsim jūsu datus, cik ilgi tas nepieciešams, lai:

·       izpildītu jūsu pasūtījumu,

·       īstenotu mūsu organizētos pasākumus,

·       aizsargātu savas intereses sūdzību un prasību gadījumos,

·       izpildītu Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

Kā mēs aizsargājam personas datus?

Mēs apliecinām, ka jūsu informācija pie mums ir drošībā. Lai novērstu nepilnvarotu pieeju informācijai vai tās izpaušanu, mēs esam veikuši procedūras, lai pasargātu un nodrošinātu elektroniski ievāktās informācijas privātumu.

Mēs varam nodot jūsu informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, jūsu un citu personu likumīgās tiesības.

Datu aizsardzība mājas lapā

Mājas lapas apmeklētāju datu aizsardzība tiek nodrošināta atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīviem aktiem. Mājas lapā ir ievietotas Google Analytics sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai uzlabotu mājas lapu, analizējot lietotāju paradumus. Šīs sīkdatnes nodrošina informāciju, piemēram, par tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu un lietotāju apmeklētajām lapas sadaļām, un kopējo laiku, kas pavadīts mājas lapā.

Jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem

Ja jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:

·       Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.

·       Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.

·       Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.

·       Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.

·       Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.

·       Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.

Jūs varat iesniegt pieprasījumu veikt iepriekš minētās darbības, nosūtot to uz adresi: Drabešu muižas pils, Drabeši, Cēsu novads.  LV-4101, Latvija vai e-pastu: klubs@sk-ašais.lv